Veriteľ sa môže svojho práva na zaplatenie dlhu písomne vzdať

Život prináša celý rad zaujímavých momentov a tie sa týkajú aj vzťahov medzi dlžníkmi a veriteľmi. Ak dvaja alebo viac ľudí spíšu zmluvu, ktorá tieto vzťahy vytvára, a je v nej jasne deklarované, aké pohľadávky dlžník či dlžníci voči veriteľovi má alebo majú, a ako ich bude alebo budú splácať, potom je to ľudovo povedané čierne na bielom a možno s tým operovať aj na súde. Keby https://www.youtube.com/watch%3Fv%3De4lyYOes-TU dlžníci voči veriteľovi nedodržali vopred dohodnuté pravidlá, prípadný súdny spor obvykle vychádza v ústrety veriteľovi a dlžníci sú potom podrobovaní napríklad exekučnému konaniu.

dohoda o vzdaní sa práva

Lenže, ako už sme naznačili na začiatku predchádzajúceho odseku, život niekedy prináša veľmi zaujímavé rozuzlenia, a tými sa tiež môžu stať odpúšťanie dlhov. A to z rôznych dôvodov, veľmi často osobných až intímnych. Napríklad si kamarát od vás vypožičia desaťtisíc Eur pre dostavbu rodinného domu, ale dostane sa do finančnej tiesne a nie je schopný teraz splácať, lenže cez prázdniny tohto roku vám zachráni topiacu sa dcéru, ktorá pri splavovaní rieky zostane uväznená pod nebezpečným jazom. Sám riskoval svoj život a keby to neurobil, vaša dcéra by tam zahynula.

podpis dohody

Bolo by vám trápne, keby ste po ňom chceli ešte nejaké peniaze, a tak jednoducho nad dlhom mávnete rukou a pre istotu o tom spíšete protokol – dohodu o vzdaní sa práva ezmluva.sk. Bude v nej jasne uvedené, že dlh je už zmazaný, a že sa pohľadávky vzdávate v jeho prospech, a môžete uviesť aj dôvod, prečo. Takéto čestné konania posilňujú dobré medziľudské vzťahy a bývajú príkladom aj pre ostatných, ktorí sa môžu zachovať podobne. Odpúšťanie dlhov však nemusí byť podmienené práve týmto aktom, dôvodov pre odpúšťanie dlhov je celý rad a väčšinou súvisí s pozitívnym morálnym kreditom.

Ľudia by si mali navzájom pomáhať a uvedomiť si, že sme všetci na jednej lodi, a že svet je taký, aký si ho vytvoríme. A čím viac v ňom bude takýchto jedincov, tým lepšie sa nám tu všetkým bude dýchať a žiť.

This entry was posted in Business. Bookmark the permalink.