Overte kvalitu svojej vody

Voda je nevyhnutnou súčasťou života a jej čistota priamo súvisí s naším zdravím. Ak máte vlastnú studňu alebo sa obávate o kvalitu vašej vody z vodovodu, fyzikálno-chemický rozbor vám môže poskytnúť cenné informácie. V tomto príspevku sa budeme venovať domácemu testu vody a jeho významu.

Význam analýzy vody v domácnosti

Kontrola kvality pitnej vody: Test v domácnosti môže potvrdiť, že pitná voda spĺňa požiadavky a je bezpečná na konzumáciu. Ak máte vlastnú studňu, je to dôležitý krok.
Prevencia zdravotných problémov: Dusičnany, dusitany a iné kontaminanty môžu poškodiť vaše zdravie. Analýza vody vám umožní zistiť prítomnosť týchto zlúčenín.
Optimalizácia používania vody: Poznajte tvrdosť vody a úroveň pH. Pomôže vám to pri výbere správnych čistiacich prostriedkov a údržbe domácnosti.

voda

Čo je to domáci test vody?

Domáci test vody je rýchly a spoľahlivý spôsob posúdenia pitnej vody a vody zo studne v pohodlí vášho domova. Tento test overuje čistotu a zdravotnú bezpečnosť vašej vody. Čo presne môžete týmto testom zistiť?

Hladiny dusičnanov a dusitanov: Tieto zlúčeniny môžu byť prítomné vo vašej studničnej vode a môžu poškodiť vaše zdravie. Domáci test vám ukáže, či je ich obsah v normálnych medziach.
Tvrdosť vody: Trvalá aj prechodná tvrdosť môže ovplyvniť chuť a používanie vody. Otestujte svoju vodu, aby ste zistili, aká je jej tvrdosť.
Hodnota pH vody udáva, nakoľko je voda kyslá alebo zásaditá. Optimálne pH vody je v rozmedzí od 7,1 do 7,5. Skontrolujte, či vaša voda spĺňa tieto špecifikácie.
Hladina chlóru vo vode: Chlór sa používa na dezinfekciu vody, ale vo veľkých množstvách môže byť nebezpečný. Domáci test odhalí, či je koncentrácia chlóru vo vašej vode v štandardných medziach.

kvalita vody

Ako funguje domáci test vody?

Vyšetrenie je jednoduché a užívateľsky prívetivé. Balenie obsahuje indikátorový papier, farebnú šablónu na vyhodnotenie a dôkladné pokyny. Výsledky všetkých meraní dostanete do jednej minúty. Ak máte nepriaznivé výsledky, neváhajte nás kontaktovať. Výsledky s vami radi bezplatne prekonzultujeme a odporučíme vám riešenie.

This entry was posted in Nakupovanie. Bookmark the permalink.