Služby

          čo ponúkame

Montáže

 • základňových rádiostaníc lokálnych rádiových sietí
 • rádiových retranslačných staníc i s prechodom do telefónnej siete
 • dispečerských systémov s diaľkovým ovládaním rádiostaníc
 • mobilných rádiostaníc do automobilov a koľajových mobilných prostriedkov

Servisné služby

 • údržba rádiových sietí
 • opravy rádiostaníc a rádiových zariadení

Kompletný inžiniering

 • projektová dokumentácia vo všetkých stupňoch
 • spracovanie dokumentácie slaboprúd i silnoprúd vrátane bleskozvodov

Projekčná činnosť pre všetky druhy konvenčných rádiových sietí

 • podpora prípravy a realizácie akcie vrátane vybavení všetkých povolení od TUSR

Meranie signálu

 • Meranie kvality signálu
 • Meranie pokrytia
 • Meranie rušenia signálu