Sebaláska

Senzuálna masáž je špecifickým druhom erotickej masáže, pri ktorej sa masérka starostlivo venuje stimulácii intímnych partií. Tieto masáže sú určené mužskej časti populácie, ktorú často postihujú veľmi nepríjemné ochorenia, ako napríklad zväčšená prostata. Nejedna lekárska štúdia potvrdila, že pravidelným prekrvovaním pohlavného ústrojenstva v takej miere, ako počas erotických masáží, dochádza k výraznému zníženiu rizika problémom s prostatou. Tieto senzuálne masáže pochádzajú z tantrizmu a tantrického učenia, ktorého hlavným cieľom je postupné preskúmavanie všetkých častí klientovho tela a odstraňovanie prípadných blokov zo základných energetických centier – čakier.

masáž

Prúdenie tejto energie závisí od toho, v akom prostredí sa človek nachádza. Pokiaľ je jednostaj alebo v pravidelnej miere vystavený negatívnym vplyvom, ľudom s negatívnou energiou, postojmi a názormi, môže veľmi ľahko dôjsť ku blokácii jednej alebo viacerých čakier, čo sa potom odráža na plnohodnotnom fungovaní človeka. Pozitívna energia je naopak niečo, čo človeka veľmi rýchlo pohltí, a teda je prostredie s kladne naladenými osobami pre nás podstatne prínosnejšie. Program senzuálnych masáží je okrem iného orientovaný i na filozofický smer, a teda hlavnou náplňou nie je uspokojenie fyzického tela, ako by sa mohlo javiť na prvý pohľad.

masáž

Senzuálne masáže spadajúce pod tantrizmus v sebe ukrývajú množstvo unikátnych meditačných a myseľ i telo oslobodzujúcich techník a výrokov, ktoré prebrali zo známych svetových náboženstiev. Týmito náboženstvami sú hinduizmus a budhizmus. Senzuálne masáže pomáhajú k prirodzenému prebudeniu zmyselnosti u oboch pohlaví, učia nás sebaláske a úcte k nášmu telu, láske k okoliu a každej živej bytosti. V neposlednom rade nám pomáhajú spoznávať seba samého po stránke sexuality a erotiky.

This entry was posted in Nakupovanie. Bookmark the permalink.