Ready made – spoločnosť bez zbytočných procesov

Počuli ste niekedy o ready made spoločnosti 41business.com? Ak nie, tak my vám to radi v krátkosti priblížime! Ide o spoločnosť, ktorej kúpa sa veľmi oplatí, napríklad v prípade, že chcete rozbehnúť svoje podnikanie čo najrýchlejšie a zároveň bez zbytočných zdĺhavých a nie veľmi jednoduchých procesov, ktorým sa jedinec počas začiatku podnikania zvyčajne nevyhne. Tieto spoločnosti boli v podstate vytvorené pre účel budúceho predaja klientovi. Rozlišujeme ready made spoločnosti podľa toho či ide o spoločnosť novozaloženú alebo spoločnosť, ktorá disponuje s históriou, ďalej podľa toho či daná spoločnosť je platiteľom DPH alebo nie je a podľa príslušných druhov obchodnej spoločnosti. Ready made spoločnosti sú ideálne pre účel okamžitého podnikania, a tým myslíme do niekoľkých hodín.

Koletívna práca

Máte možnosť výberu spoločnosti na základe podmienok a kritérií, ktoré ste si vopred stanovili. Jednou z výhod každej spoločnosti je, že spoločnosti disponujú všetkými potrebnými dokumentami, na základe ktorých môžete po podpise začať s okamžitým podnikaním. Každá z ready made spoločností je zapísaná v obchodnom registri, to znamená, že majú pridelené IČO. Sú zároveň registrované pre daň z príjmov, čiže majú DIČ. Základné imanie spoločností je splatené v plnom rozsahu. Ready made spoločnosti sú pripravené na okamžitý prevod a potrebné dokumenty sú pripravené našim advokátom.

Výhodná ponuka

Cena, za ktorú si viete zaobstarať ready spoločnosť je definitívna a jej súčasť zahŕňa napr. zmenu spoločníka, konateľa, sídla, obchodného sídla, rozšírenie alebo zredukovanie predmetov podnikania, poskytnutie kompletného znenia spoločenskej zmluvy či zmluvy o prevode obchodného podielu. Zároveň tak zahrňuje aj súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti a súdny poplatok za zápis zmien sídla spoločnosti. Rozhodne si myslíme, že pre podnikateľov je spoločnosť ready made veľmi atraktívna, nakoľko je dostupná aj v našej krajine a odbremení podnikateľa od mnohých záležitostí spojenými s rozbiehaní svojej podnikateľskej činnosti.

This entry was posted in Nakupovanie. Bookmark the permalink.